Dodatkowe dni wolne


DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

1)  2 – 3. 11. 2017 r. /2 dni/
2)  30 kwietnia – 4 maja 2018 r. /3 dni/
3)  1 czerwca 2018 r. /piątek – 1 dzień/

(podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1, ust 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 186, poz. 1245)