Dodatkowe dni wolne

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

 

Lp. Termin Komentarz
1 22.10.2018 r. (poniedziałek) Dzień Patrona Szkoły – wspólne wyjście wszystkich uczniów  z nauczycielami na Wiktorówki

 

2 2.11.2018 r. – (piątek) Zaduszki

 

3 (dowolny dzień) luty 2019 Szkolny dzień sportu

 

4 15,16,17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek i środa) Egzamin ósmoklasisty

 

 

5 02.05.2019 r. (piątek) Dzień między 1 a 3 maja