Numer konta do wpłat

Poniżej przekazujemy numer konta bankowego, na które Rodzice mogą dokonywać wpłat

BANK PEKAO SA O/ZAKOPANE KRUPÓWKI 19

NUMER RACHUNKU 66 1240 5165 1111 0010 7519 2744