Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (zmiany)

AKTUALIZACJA

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020

Ze względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty, uległ zmianie terminarz  dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych.

W związku z powyższym, dni: 16, 17 i 18 czerwca są dniami wolnymi dla uczniów od zajęć dydaktycznych. W tych dniach Nauczyciele nie będą prowadzić zajęć zdalnych, ze względu na udział w zespołach nadzorujących egzamin oraz na prace związane z przeprowadzeniem egzaminu. W tych dniach nie będą także prowadzone zajęcia dydaktyczne dla klas: 1 – 3.

W czasie egzaminu, zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na terenie szkoły oprócz nauczycieli pracujących w komisjach i pracowników szkoły nie może przebywać nikt inny.

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) pozostaje dniem wolnym od zajęć  lekcyjnych tak, jak zostało to umieszczone w kalendarzu na początku roku szkolnego.