Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją premiera RP, od 12 do 25 marca 2020 r. w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, co podyktowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 .

W czwartek i piątek (12-13.03.2020) w KNSP im. św. Jana Pawła II nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Natomiast dla najmłodszych uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki z dnia na dzień, zapewniamy zajęcia opiekuńcze.

Od 16 do 25 marca 2020r. ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci szkoła będzie zamknięta.

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski apeluje, aby tych dwóch tygodni zamknięcia szkół uczniowie nie traktowali jako dodatkowych ferii, ale wykorzystali ten czas na naukę, na przygotowanie się do egzaminów.

Premier RP zwrócił natomiast uwagę, by dzieci w czasie zamknięcia szkół pozostały w domu. Decyzja ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa.

Prosimy Uczniów i Rodziców naszej szkoły aby pozostali w stałym kontakcie elektronicznym z nauczycielami, którzy będą przesyłać materiały i zadania do nauki w formie zdalnej.

Dyrektor szkoły
s. Alicja Antosik