Informacje w sprawie koronawirusa

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej prosimy, aby nie przysyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jednocześnie informujemy, że szkoła podjęła następujące kroki profilaktyczne:-przeprowadzono w klasach pogadanki na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny,-zakupiono mydło antybakteryjne i płyn dezynfekujący,-wywieszono na terenie szkoły instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej,

Dyrektor szkoły
s. Alicja Antosik