Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

W dniu 9 maja 2019  roku o godzinie 900 w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem. W klasie dzieci powitała Siostra dyrektor, wychowawczyni oraz…. Bratek, filmowa postać, która opowiedziała dzieciom o zasadach sprawdzianu. Wspólnie z Bratkiem uczniowie wykonali ćwiczenia rozluźniające, uspokajające oraz relaksacyjne. Test składał się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Sprawdzian trzecioklasistów ma pozwolić uczniom sprawdzić swoje umiejętności oraz zapoznać ze swoimi słabymi i mocnymi stronami. Ma również dostarczyć informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności na tym etapie nauczania. Test trzecioklasisty ma także za zadanie zapoznać dzieci z formułą egzaminacyjną, co ma im ułatwić w przyszłości przygotowania i przystąpienie do innych testów.