Szkolna Droga Krzyżowa

W każdy piątek Wielkiego Postu uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pracownicy gromadzą się w kaplicy szkolnej  na nabożeństwie drogi krzyżowej o godzinie 14.30.

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w nabożeństwie drogi krzyżowej prowadząc rozważania poszczególnych stacji i niosąc krzyż od stacji do stacji.

Mówiąc o Drodze Krzyżowej, nie sposób nie wspomnieć Patrona naszej szkoły

św. Jana Pawła II, który podkreślał ciągłą aktualność tego nabożeństwa. Wiele w jego życiu było Dróg Krzyżowych odprawianych w ciszy prywatnej kaplicy. Przez kolejne lata pontyfikatu w każdy Wielki Piątek oczy całego świata zwracały się na rzymskie Koloseum, by towarzyszyć Papieżowi w rozważaniu tajemnic męki i śmierci Syna Bożego. W czasie jednej z takich Dróg Krzyżowych Jan Paweł II modlił się: „Panie, z Twojego Krzyża promieniuje światło. W Twojej śmierci zostaje zwyciężona nasza śmierć, a my otrzymujemy nadzieję zmartwychwstania. Trwając przy Twoim Krzyżu, oczekujemy z ufnością Twojego powrotu, Panie Jezu, nasz Odkupicielu!”

Zapraszamy chętnych do wspólnej modlitwy aby

rozważać mękę i śmierć Pana Jezusa.