Warsztaty manualne w naszej szkole

Warsztaty manualne obejmują  zajęcia dla chętnych uczniów naszej szkoły. Zajęcia mają formę warsztatów , podczas, których dzieci mają okazję do wzajemnej inspiracji do pracy, rozwijania zainteresowań, wzbogacania własnych doznań i zasób doświadczeń, rozbudzenia ciekawość i chęci twórczego działania, rozwijania umiejętności i zdolności manualnych oraz kształtowania umiejętności wykorzystywania technik i umiejętności manualnych.

Założenia ogólne:

Program przeznaczony jest do realizacji w szkole jako zajęcia dodatkowe. Dostosowany jest do wieku uczestników. Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy poprzez stosowanie różnych form i technik działalności manualnej.  Główny nacisk w tym programie położony jest na rozwijanie aktywności twórczej poprzez sprawność manualną. Ma on wyposażyć uczniów w określone umiejętności plastyczne, poznanie i stosowanie nowych technik,  a nade wszystko rozwijanie kreatywności myślenia i tworzenia.

Cele :

– usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej,

– rozwijanie zainteresowań twórczych,

– rozwijanie sprawności manualnej,

– rozbudzanie pomysłowości twórczej,

– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

– samodzielne poszukiwanie inspiracji, pomysłów, propozycji do wykorzystania w trakcie zajęć,

– rozbudzanie aktywności własnej,

– rozwijanie poczucia estetyki, staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy,

– kształcenie umiejętności współdziałania w zespole, współpracy.

Zajęcia podczas warsztatów manualnych w dniu 22 marca 2019 r. na których  uczniowie nauczyli się jak zrobić jajko wielkanocne w stylu góralskim.