„Milion dzieci modli się na różańcu”

Jak co roku, 18 października, wiele dzieci na całym świecie modli się o pokój. Do akcji włączyli się także uczniowie naszej szkoły. O godz. 900 zebraliśmy się w szkolnej kaplicy, aby złączyć się we wspólnej modlitwie różańcowej z dziećmi, całego świata, zanosząc Bogu prośby o pokój i jedność.

Pomysł zrodził się w stolicy Wenezueli, Caracas. Inspiracją były słowa św. O. Pio, który powiedział: „Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem”. Zaczęło się od prostej zachęty nauczycielki, jednej z wenezuelskich klas, która namówiła uczniów do modlitwy różańcowej w intencji pokoju. św. Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do różańca, jako środka do światowego pokoju. W myśl tych słów, od 2008 roku organizowana jest międzynarodowa akcja „Milion dzieci”,  w której mali mieszkańcy całego świata, w tym samym dniu, o tej samej godzinie, modlą się na różańcu o pokój na świecie i wolność dla swoich rówieśników.

Inicjatywę promuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.