Lekcja muzealna „Fauna Tatr”

W dniu 28.09.2017 uczniowie klasy I i II wraz z wychowawcami, udali się do Muzeum Tatrzańskiego, na zajęcia „Fauna Tatr”. Dzieci miały okazję obejrzeć wypchane okazy zwierząt, występujących w Tatrach – wśród nich kozice, lisy, świstaki, wilki, niedźwiedzie, jelenie, rysie, zające, a także wiele gatunków ptaków i owadów. Główną tematyką zajęć były właśnie ptaki. Dzieci na własne oczy, mogły zobaczyć skorupkę jaja ptasiego, posłuchać ciekawostek na temat ptasich piór, sprawdzić, co się stanie po zamoczeniu pióra, dotknąć pióra m.in. sowy, oglądnąć i spróbować rozróżnić gatunki piór różnych ptaków, posłuchać wierszy o ptakach. Na koniec zajęć dzieci kolorowały kolorowanki o ptakach wg podanego kodu. Zajęcia były bardzo interesujące, o czym świadczyła bardzo duża ilość pytań dzieci, które były bardzo ciekawe i dociekliwe. Niewątpliwie, nie była to nasza ostatnia wizyta, w tym miejscu.